Doğuş Otomotiv'den bölünme işlemlerine ilişkin bildirim

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş, bölünme işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş, bölünme işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

''Yönetim kurulunca Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimiz ortak kuruluşlarının yönetsel etkinliğin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş (VDF Finans) unvanlı iştirakimiz hisselerinin VDF Servis ve Ticaret A.Ş (VDF Servis) bünyesine 'iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi' ile devir alınması için aşağıda yer alan işlemlere şirketimiz nezdinde başlanarak, şirketimizin VDF Finans'ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her birine 1 TL nominal bedelli toplam 86.399.987 TL tutarındaki hisselerinin iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi ile VDF Servis'e ayni sermaye olarak konulmasına, kısmi bölünme işleminin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasına, kısmi bölünme işlerinin 31.12.2020 tarihli mali tabloların esas alınarak gerçekleştirilmesine, kısmi bölünme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için başvuru yapılmasına, şirketimizin aktifinden çıkacak olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis paylarının şirketimiz aktifine gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım ve esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına, kısmi bölünme işlemi kapsamında yönetim kurulumuzca bölünme sözleşmesi ve bölünme raporu taslağının, duyuru metni ve ilanların hazırlanması, yeminli mali müşavir raporunun ve uzman kuruluş görüşünün temini yanında diğer ilgili her türlü belgenin düzenlenerek kısmi bölünmenin tamamlanması için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma