TOASO 3Ç21 Finansal Değerlendirme

Şirket’in 3Ç21 dönemi net kârı yıllık bazda %14 oranında artarak 554mn TL’lik piyasa beklentisini aştı ve 580,6mn TL olarak gerçekleşti.

Şirket’in 3Ç21 dönemi net kârı yıllık bazda %14 oranında artarak 554mn TL’lik piyasa beklentisini aştı ve 580,6mn TL olarak gerçekleşti. Cari dönemde ticari faaliyetlerden ve finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen hâsılatların toplamı yıllık bazda %16 azalarak 5,82mlr TL oldu. Buna karşın her iki sektörün maliyet toplamı %20’lik azalış ile 4,87mlr TL’ye gerileyerek dönem net kârını destekledi. Böylece brüt satış kârı yıllık bazda %7 oranında artarak 950,4mn TL’ye yükseldi. Şirket’in faaliyet giderleri genel yönetim giderleri öncülüğünde 242,2mn TL’den 270,7mn TL’ye sınırlı artış göstermiştir. Esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesi başlıca kur farkı giderlerindeki düşüşün etkisiyle -129,6mn TL (3Ç20) seviyesinden 80,3mn TL’ye yükseldi. Bu değişimin cari dönem net kârının temel nedeni olduğunu esas faaliyet kârının yıllık bazda %47 artarak 760mn TL’ye yükselmesinden teyit ediyoruz. Çeyreksel bazda ise esas faaliyet kârı %19 oranında azalmıştır. FAVÖK önceki yılın aynı dönemine göre %26 artarak 975,4mn TL olarak gerçekleşti. 3Ç20 döneminde şirket 27,4mn TL’lik finansman net geliri elde etmişti. Cari dönemde kambiyo zararındaki dramatik artışın etkisi ile 168,7mn TL tutarında finansman net gideri oluşmuştur. Finansman gelir/gider dengesindeki bu ciddi geri çekilme kârlılığı baskılayan esas unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kârlılık marjlarını 3Ç20 dönemine göre kıyasladığımızda esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesindeki pozitif gelişmenin de etkisiyle EFK’nın 6,02 puan artarak %13,6’ya yükseldiğini görüyoruz. Finansman gelir/gider dengesindeki düşüşün yarattığı baskıyı ise net kâr marjının 2,94 puan ile diğer marjlara göre sınırlı artışından görebiliyoruz. Bilanço kalemlerini önceki çeyreğe göre karşılaştırdığımızda nakit ve nakit benzerlerinin, başta EUR cinsi olmak üzere vadeli mevduatlardaki artışın etkisiyle 2,42mlr TL’den 3,71mlr TL’ye yükseldiğini görmekteyiz. Kısa vadeli borç/toplam borç oranı sınırlı düşüşle %71 oldu. Likidite oranları makul seviyelerde seyretmeye devam etmektedir. Şirket’in yabancı para net varlık pozisyonu kısa vadeli EUR cinsi yükümlülüklerindeki düşüşten dolayı -3,14mlr TL’den -2,76mlr TL’ye gerilemiştir. Şirket’in 3Ç21 dönemi finansallarına baktığımızda dönem net kârını destekleyen ve baskılayan unsurların faaliyetler ile doğrudan ilişkili olmadığını görmekteyiz. Bunun yanında operasyonel performansın hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda gerileme kaydetmiş olmasından ötürü sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/34407

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

Okunma